Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej

Obszar tematyczny Zarządzanie oświatą
Typ zasobu Inne
Tytuł Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
  • IV etap edukacji
  • wychowanie przedszkolne
Opis

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

Autor Minister Edukacji Narodowej
Zgłoszone przez Eugeniusz Dworakowski
Adres witryny www http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356

Dodana: 1 marzec 2017 13:44

Zmodyfikowana: 1 marzec 2017 13:44