Konferencja informacyjno-szkoleniowa „Wdrażanie podstawy programowej w szkołach” w Sokółce

24 kwietnia odbyła się konferencja informacyjno – szkoleniowa „Wdrażanie podstawy programowej w szkołach”, której organizatorem było Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Konferencja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce. Wzięło w niej udział 174 nauczycieli z Sokółki i powiatu sokólskiego.

Konferencję rozpoczął dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – Zdzisław Babicz. Podziękował dyrektorowi SP nr 1 w Sokółce za udostępnienie pomieszczeń szkolnych.

Podczas części plenarnej przekazane zostały ogólne informacje dotyczące zmian w systemie edukacji. Pani Krystyna Grabowska omówiła podstawy prawne wdrażanych zmian w edukacji. Pan Zdzisław Babicz, przedstawił kierunki zmian podstawy programowej.

W drugiej części konferencji odbyły się specjalistyczne warsztaty dotyczące nowych podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania. Odbyło się 8 warsztatów prowadzonych przez konsultantów CEN w Białymstoku.

Konferencji towarzyszyła prezentacja oferty wydawnictwa Nowa Era.