Edukacja prozdrowotna w przedszkolu

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Wychowanie przedszkolne
Tytuł Edukacja prozdrowotna w przedszkolu
Opis

Szkolenie  obejmuje tematykę związaną ze zdrowiem , promowaniem zdrowia w przedszkolu.W programie  będą przedstawione  zagadnienia dotyczące pogłębienia rozumienia pojęcia "zdrowie",poznania czynników wpływających na zdrowie,określenia roli promocji zdrowia w kontekście procesu dydaktyczno - wychowawczego oraz cele edukacji zdrowotnej w przedszkolu  ukierunkowane na dziecko, rodziców i nauczycieli. Nauczycielki poznają także metody i techniki pracy z małym dzieckiem sprzyjające rozwijaniu postaw i nawyków prozdrowotnych.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN Bialystok
Obszar działania
  • siemiatycki
  • moniecki
  • hajnowski
  • bielski
  • białostocki
  • m. Białystok
Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego
Organizator/ osoba do kontaktu Małgorzata Dunaj-Baczewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 3 wrzesień 2019 08:49

Zmodyfikowana: 3 wrzesień 2019 08:49