Dodana: 29 czerwiec 2017 09:34

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2017 14:03

Opis projektu

 „Ścisłe nauki i dobre chęci – to nas kręci!”

Cel projektu - rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wyposażenie uczniów w umiejętności służące podnoszeniu kwalifikacji po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

Założenia projektu:

  • objęcie wsparciem uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie
  • rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów ścisłych i języka angielskiego
  • podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSO w Zambrowie
  • realizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, informatyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego

Inne działania:

  • wyjazd edukacyjny do Gdańska i Gdyni
  • wizyta w lokalnej firmie usługowej
  • doposażenie sal lekcyjnych w projektory, ekrany projekcyjne, tablice interaktywne i komputery

 

Kadra zarządzająca projektem: Monika Androsiuk, Marzanna Anna Słaby, Magdalena Gosiewska