Historia XX wieku (aspekt Polski 1939 - 1945), znajomość II wojny światowej oraz okresu PRL

Obszar tematyczny Edukacja humanistyczna
Typ zasobu Inne
Tytuł Historia XX wieku (aspekt Polski 1939 - 1945), znajomość II wojny światowej oraz okresu PRL
Etap edukacyjny IV etap edukacji
Opis

Cel ogólny: Celem nadrzędnym jest popularyzacja historii (tej najnowszej) często dotykającej naszych rodziców oraz dziadków. Stworzenie krzyżówki oraz testu online było zaiarem podkreślenia, iż historii nie uczymy się z nudnej książki. Popularyzacji faktów historycznych sprzyjają także inne metody dotarcia do młodych obywateli w sposób bardziej miły, przyjemny i nowoczesniejszy. historia to nie tylko książka i muzeum. W tworzeniu narzędzi nauczania wybieramy to co jest nam najefektywniejsze a i tak osiągamy identyczny cel. 

Warunki metodyczne do realizacji zajęć: Pierwszym etapem jest wskazanie uczniom aby znaleźli hasła-symbole kojarzące się z danym zdarzeniem historycznym lub epoką. Uczeń po wybraniu kilkunastu symboli-haseł ma za zadanie stworzenie krzyżówki wraz z przygotowaniem haseł naprowadzających na dane odpowiedzi. Ostatnim zadaniem jest publiczna prezentacja przed klasą swojej wersji krzyżówki wraz z uzasadnieniem wyboru danych haseł, ich ważnością dla danej epoki, obszaru. Może się okazać, iż przodkowie ucznia brali udział w danych wydarzeniach i uczeń jest w stanie zebrać ciekawe aspekty oraz zaprezentować je publicznie. To zmotywuje uczniów, aby jego wersja krzyżówki oraz sposób prezentacji był najlepszy. 

https://drive.google.com/open?id=1XTxjhbEalD6Y0yBlIZfGLaeBokRPMj6EQUBinon6jhc

https://drive.google.com/open?id=0B6I7AttpdID1VmM4RWJzVUdYdzA

Warunki Licencji creative Commons: Użycie niekomercyjne (NC)

Autor Krzysztof Karwowski
Zgłoszone przez praca konkursu "Materiały edukacyjne w pracy nowatorskiego nauczyciela"

Dodana: 29 czerwiec 2017 11:00

Zmodyfikowana: 29 czerwiec 2017 11:38