Konferencja informacyjno-szkoleniowa „Wdrażanie podstawy programowej w szkołach” w Białymstoku

26 kwietnia odbyła się konferencja informacyjno – szkoleniowa „Wdrażanie podstawy programowej w szkołach”, której organizatorem było Centrum Edukacji Nauczycieli we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. W konferencji wzięło udział 209 nauczycieli z Białegostoku i z powiatu białostockiego.

Konferencję rozpoczęli dyrektorzy placówek doskonalenia. Podczas części plenarnej przekazane zostały ogólne informacje dotyczące zmian w systemie edukacji. Pani Krystyna Grabowska omówiła podstawy prawne wdrażanych zmian w edukacji. Dyrektor CEN, Zdzisław Babicz, przedstawił kierunki zmian podstawy programowej. W dalszej części głos zabrała pani podkomisarz Joanna Mocarska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, która zaprezentowała działania policji adresowane do szkół w zakresie wzmocnienia wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły.

W drugiej części konferencji odbyły się specjalistyczne warsztaty dotyczące nowych podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania. Odbyło się 10 warsztatów prowadzonych przez konsultantów CEN oraz jeden przez doradcę metodycznego z fizyki z MODM w Białymstoku.

Konferencji towarzyszyła wystawa publikacji Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku poświęcona kierunkom polityki oświatowej państwa oraz prezentacja oferty wydawnictwa Nowa Era.