"Tworzymy lapbooka" - konspekt lek­cji bibliotecznej przeznaczonej dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV-VIII

Obszar tematyczny Biblioteki szkolne
Typ zasobu Scenariusze
Tytuł "Tworzymy lapbooka" - konspekt lek­cji bibliotecznej przeznaczonej dla uczniów szkoły podstawowej kl. IV-VIII
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
Opis

Autor Katarzyna Lankau, Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia
Zgłoszone przez Olga Topolewska
Adres witryny www http://www.cen.bialystok.pl/bibservis/?id/648/two-rzymy-lap-bo-oka-kon-spekt-lek-cji-biblio-tecz-nej-prze-zna-czo-nej-dla-uczniow-szkoly-pod-sta-wo-wej-kl-iv-viii

Dodana: 19 grudzień 2019 17:34

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2019 17:34