Praca nauczyciela wychowania przedszkolnego i specjalisty z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Tytuł Praca nauczyciela wychowania przedszkolnego i specjalisty z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia
Opis
 • Diagnozowanie zaburzeń i odchyleń rozwojowych dzieci w przedszkolu.
 • Zadania nauczyciela i specjalisty w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wczesnego wswpomagania rozwoju dzieci.
 • Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 • Współpraca nauczycieli i specjalistów ze sobą i z rodzicami.
 • Dokumentowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

TERMINY:

4.03.2017 r., godz. 9.00, 31.03.2017 r., godz. 15.00, 1.04.2017 r., godz. 9.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN: 20

Odpłatność: 50 zł

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-03-04
Adresaci nauczyciele wszystkich form wychowania przedszkolnego, specjaliści zatrudnieni w przedszkolach
Organizator/ osoba do kontaktu Maria M. Ferenc
Koszt Płatny

Dodana: 20 styczeń 2017 14:17

Zmodyfikowana: 20 styczeń 2017 14:17