Zapraszamy do korzystania z narzędzia stworzonego z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

opracował: Grzegorz Orłowski
Perfect Project Sp. z o.o. z Białegostoku

opublikowała: Katarzyna Gagan, nauczyciel konsultant ds. informatyki
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zdjęcie: CC0 Public Domain;  www.pixabay.com
Opublikowano: 16 marca 2017 r

K2 Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Projekt: International Partnership for Improving the Quality of Teaching in Vocational Schools

Celem projektu jest modernizacja systemu edukacji u partnerów projektu do 31 sierpnia 2017 roku poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod, technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii multimedialnych i ICT oraz opracowane materiały do nauki przedmiotów zawodowych, w tym języka obcego zawodowego, aż po powstanie nowatorskich programów szkoleń.

Opracowanie i przygotowanie innowacyjnego narzędzia do oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem narzędzi on-line, technologii mobilnych oraz międzysektorowego i kreatywnego podejścia.

Narzędzie jest dostępne pod adresem: http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl/ oraz na platformach mobilnych po instalacji oprogramowania ze strony https://download.moodle.org/mobile/.

Aby osiągnąć powyższy rezultat Lider (ZSEiO nr 6 w Łomży) i Partnerzy projektu zrealizowali następujące działania:

-         Uruchomili stronę internetową projektu (http://perfect-project.eu/en/erasmus-ka2/)

-         Stworzyli sieci współpracy merytorycznej pomiędzy partnerami opartej  na wykorzystaniu platformy wymiany informacji on-line
           (http://perfect-project.eu/en/erasmus-ka2-forum/).

-         Przygotowywali materiały testowe na platformę oceny umiejętności i kwalifikacji zawodowych (http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl/course/index.php?categoryid=6).

-         Przygotowali i wdrożyli szkolenia z zakresu z zakresu ICT i Business Ethics i Communication (http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl/course/index.php?categoryid=22)

Obecnie zespół merytoryczny pracuje nad przygotowaniem materiałów uzupełniających szkolenia z zakresu języka zawodowego angielskiego zawartych na platformie.

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z narzędzia stworzonego w z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.