Edukacja matematyczna

Dostępne: 145 wyników ze wszystkich kategorii.

Karty pracy dla uczniów mających trudności z nauką matematyki

Autor: Opracowanie zbiorcze

Adres witryny www:

Typ zasobu: Inne

Podstawowe własności trójkątów – przypomnienie wiadomości

Autor: Hanna Mąka

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Ciągi - karty do samooceny uczniów

Autor: Hanna Mąka

Adres witryny www:

Typ zasobu: Inne

Trójkąty podobne - zbiór materiałów do lekcji

Autor: Hanna Mąka

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Scenariusz lekcji matematyki - Pole wielokątów

Autor: Katarzyna Proszczuk

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Okrąg wpisany w trójkąt

Autor: Hanna Mąka

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Okrąg opisany na trójkącie

Autor: Hanna Mąka

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Scenariusz lekcji matematyki - Liczby dodatnie i liczby ujemne

Autor: Katarzyna Proszczuk

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Scenariusz lekcji matematyki

Autor: Katarzyna Proszczuk

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze