facebook

Edukacja matematyczna

Dostępne: 55 wyników ze wszystkich kategorii.

Scenariusz lekcji matematyki - Obliczenia w fizyce i chemii

Autor: Elżbieta Buziuk

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Scenariusz lekcji matematyki - Jak obliczyć objętość stożka?

Autor: Marianna Ewa Gutowska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Scenariusz lekcji matematyki - Bryły obrotowe i ich elementy

Autor: Bożena Gaber

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Scenariusz lekcji matematyki - Objętość ostrosłupa

Autor: Edyta Milanowska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Scenariusz lekcji matematyki - Jak rozpoznać graniastosłup i ostrosłup prawidłowy

Autor: Wojciech Makowski

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Scenariusz lekcji matematyki - Wielokąty foremne

Autor: Teresa Kłoczko

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Scenariusz lekcji matematyki - Od symetralnej odcinka do symetralnych boków trójkąta

Autor: Edyta Milanowska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Scenariusz lekcji matematyki - Od dwusiecznej kąta do dwusiecznych w trójkącie

Autor: Edyta Milanowska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Scenariusz lekcji matematyki - Figury osiowo i środkowosymetryczne

Autor: Agnieszka Świderska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze

Scenariusz lekcji matematyki - Trójkąty podobne i co dalej?

Autor: Ewa Biereżnoj-Szpakowska

Adres witryny www:

Typ zasobu: Scenariusze