„Wykształcony stażysta – turystyczny specjalista

Obszar tematyczny Kształcenie zawodowe
Typ zasobu Artykuły
Tytuł „Wykształcony stażysta – turystyczny specjalista
Etap edukacyjny IV etap edukacji
Opis

Joanna Kalejta
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach

„Wykształcony stażysta – turystyczny specjalista”

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek w Suwałkach realizuje projekt pn. „Wykształcony stażysta – turystyczny specjalista”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.

W ramach projektu 36 uczennic i uczniów zrealizowało staże zawodowe w wymiarze min. 150 godzin na osobę.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych wszystkich 31 uczennic i 5 uczniów kształcących się na kierunku technik obsługi turystycznej poprzez realizację staży zawodowych, wykraczających ponad wymiar praktyk zawodowych objętych podstawą programową oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych dwóch nauczycielek zawodu poprzez realizację stażu w wymiarze min. 40 godzin w 2 tygodnie.
Stażyści mieli do wyboru przedsiębiorstwa turystyczne na terenie całej Polski. Z opcji wyjazdu skorzystało łącznie 20 osób, które odbyły staże w Gdańsku, Sopocie, Władysławowie, Karpaczu, Krakowie, Giżycku, Ełku oraz w okolicach Suwałk i samym mieście. Każdy uczestnik otrzymał wsparcie finansowe na koszty noclegów, wyżywienia, przejazdów, biletów komunikacji miejskiej oraz wyposażenie w postaci stroju służbowego oraz materiałów biurowo-piśmienniczych. Każdy stażysta otrzymał certyfikat ukończenia stażu wraz z referencjami od pracodawców.

Po zakończonych stażach uczniowie otrzymali stypendium stażysty. Efektem projektu będzie zwiększenie szansy zatrudnienia w branży turystycznej.

Termin realizacji projektu: 13 czerwca – 30 listopada 2016 roku. Wartość projektu: 219 012,10 zł, dofinansowanie: 208 061,49 zł.

Autor Joanna Kalejta
Zgłoszone przez Jarosław Cezary Słabiński - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Dodana: 24 listopad 2016 14:12

Zmodyfikowana: 25 styczeń 2017 13:54