Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Kształcenie specjalne i integracyjne
Tytuł Klub nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Opis
 • Jak realizować zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne z uczniami z niepełnosprawością.
 • Dostępne materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Tworzenie własnych materiałów edukacyjnych.
 • Prezentacja dobrych praktyk zajęć indywidualnych i zespołowych z uczniami ze specjalnymi potrzebami.  
Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji CEN w Łomży/Internet
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2021-02-24
Adresaci nauczyciele wszystkich etapów edukacji pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami
Organizator/ osoba do kontaktu Danuta Momot
Koszt Bezpłatny

Dodana: 15 luty 2021 22:39

Zmodyfikowana: 15 luty 2021 22:39