Relacja z konferencji CEN w Suwałkach “Środowiska edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy Niepodległej”

20 października 2018 r. w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach odbyła się uroczysta konferencja “Środowiska edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy Niepodległej”.

Organizatorem konferencji było Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, a współorganizatorami Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Konferencja była objęta honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Konferencję rozpoczęła p. Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, witając znakomitych Gości: Jarosława Zielińskiego – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Liliannę Zielińską – prezesa Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach, p. Bożenę Obuchowską – dyrektora Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku, reprezentującą Podlaskiego Kuratora Oświaty, p. dr. Jarosława Schabieńskiego – Naczelnika Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i p. Bernarda Michniewicza – dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach.

Wykład inauguracyjny “Rola pieśni patriotycznej w drodze do niepodległości” wygłosił p. dr Jarosław Schabieński, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Następnie prowadzący konferencję – Jolanta Kubrak i Jarosław Cezary Słabiński – przedstawili wyniki Wojewódzkiego Konkursu Metodycznego „Rok Niepodległości”, którego celem było: uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wzmacnianie postaw patriotycznych oraz podkreślenie roli niepodległości jako kluczowej wartości dla społeczeństwa polskiego.

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach:

  • w kategorii scenariusz lekcji wychowawczej poświęconej stuleciu Niepodległej:

– I miejsce zajęły p. Wioleta Greloch i p. Bożena Czarnecka ze Szkoły Podstawowej w Porytem;

– II miejsce przypadło p. Jadwidze Motuk z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego;

– III miejsce zajęła p. Wioletta Gołaszewska ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem;

– wyróżnienie przyznano p. Bogumiłowi Dziedziulowi z Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku.

 

  • w kategorii scenariusz uroczystości poświęconej stuleciu Niepodległej:

– I miejsce zajęła p. Urszula Tomaszewska z VII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach;

– II miejsce przyznano p. Bożenie Czarneckiej i p. Wiolecie Greloch ze Szkoły Podstawowej w Porytem;

– III miejsce zajęła p. Wioletta Zyskowska ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszu.

 

  • w kategorii projekt edukacyjny poświęcony stuleciu Niepodległej:

– I miejsce zajęły p. Elżbieta Sorkowska, p. Teresa Walczuk, p. Mariola Łupińska, p. Monika Serokin i p. Monika Szorc ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku;

– II miejsce przyznano p. Alicji Oszkinis z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach;

– III miejsce zajęła p. Jadwiga Buczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach.

 

Nagrody i dyplomy laureatom konkursu wręczał p. Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, p. Bożena Obuchowska – Dyrektora Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku, reprezentująca Podlaskiego Kuratora Oświaty, p. dr Jarosław Schabieński – Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz p. Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Na zakończenie konferencji odbył się niezwykły koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku pod dyrekcją p. prof. Edwarda Kulikowskiego, podczas którego zgromadzona w sali koncertowej publiczność śpiewała pieśni razem z Chórem. Wybrzmiały słowa i dźwięki tak znanych pieśni jak: Jedzie na Kasztance, My, Pierwsza Brygada, Pierwsza Kadrowa, Białe róże, Serce w plecaku, Hej! Hej ułani, O mój rozmarynie, Bywaj dziewczę zdrowe, Przybyli ułani pod okienko, Mury, Za Niemen i wreszcie Polonez Ogińskiego – Pożegnanie Ojczyzny.

 Po koncercie na Wszystkich czekał przygotowany poczęstunek.

Opracowanie:
Jarosław Cezary Słabiński - Centrum Edukacji Nuczycieli w Suwałkach