Prekonsultacje Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie projektów ramowych planów nauczania w kształceniu zawodowym

Na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały zamieszczone projektu nowych ramowych planów nauczania dla:

  • oddziałów przysposabiających do pracy
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
  • dwuletniej szkoły policealnej dla dorosłych
  • branżowej szkoły I stopnia
  • branżowej szkoły II stopnia

W ramach prekonsultacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do nadsyłania opinii do projektów ramowych planów nauczania do 9 grudnia br. na e-mail: ramoweplany@men.gov.pl

Telefon kontaktowy: Departament Podręczników, Programów i Innowacji MEN, tel. 22 3474 792