Dodana: 2 styczeń 2018 18:53

Zmodyfikowana: 2 styczeń 2018 18:53

O projekcie

Od lutego 2017 r. w ZSM nr 1 w Grajewie realizowany jest projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, 
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.