Opiekun Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informacyjnego

Forma doskonalenia kurs doskonalący
Obszary edukacyjne
 • Biblioteki szkolne
 • Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Opiekun Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informacyjnego
Opis

Kurs jest adresowany do nauczycieli, którzy są zainteresowani pełnieniem funkcji Opiekuna szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego w szkole.

Liczba godzin dydaktycznych  - 40

Forma realizacji - blended-learning (10 godz. w trybie stacjonarnym, 30 godz. on-line)

Odpłatność za kurs wynosi 300 zł. 

Osoby zainteresowane proszone są o dokonanie rejestracji na kurs na stronie CEN w Białymstoku

Rejestracja na kurs

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji CEN w Białymstoku, ul. Złota 4
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2019-03-19
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Krawczuk
Koszt Płatny

Dodana: 22 luty 2019 09:18

Zmodyfikowana: 22 luty 2019 09:18