"Cybernauci-bądź bezpieczny w sieci" - program edukacyjny dla szkół


Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkie szkoły województwa podlaskiego do udziału w projekcie "CYBERNAUCI – KOMPLEKSOWY PROJEKT KSZTAŁTOWANIA BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ W SIECI” oraz korzystania z bezpłatnych materiałów edukacyjnych.

"Cybernauci" to bezpłatny projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas, finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z zakresu cyberbezpieczeństwa z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

O Projekcie

Od września 2016 roku fundacja Nowoczesna Polska w polskich szkołach realizuje bezpłatne warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu, cyberprzestrzeni i reagowania na zagrożenia w ramach projektu "CYBERNAUCI". Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Po za kompleksowymi warsztatami obejmującymi wszystkie grupy społeczności szkolnej, fundacja oferuje także KOMPLET BEZPŁATNYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu i reagowania na zagrożenia, przeznaczonych zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, rodziców i opiekunów. Ponadto udostępnia KATALOG ZASOBÓW EDUKACYJNYCH, organizuje trzy edycje KONKURSU CYBERNAUTÓW oraz inspiruje inne szkoły do działania poprzez prowadzenie BAZY DOBRYCH PRAKTYk. Dzięki udostępnionym zasobom edukacyjnym, szkoły mogą samodzielnie i niezależnie od zewnętrznych instytucji czy projektów, wdrażać temat cyberbezpieczeństwa i edukacji medialnej w swoich placówkach. Wszystkie zasoby edukacyjne dostępne są na stronie projektu: www.cybernauci.edu.pl [1].

W ramach projektu proponujemy jednorazowe warsztaty: po ok. 4h zajęć z uczniami (3 grupy po min. 20 osób), 2h zajęć z nauczycielami (min. 20 osób) i 1 h zajęć z rodzicami (min. 20 osób). Mniejsze szkoły prosimy o kontakt mailowy. Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu znajdują się na stronie: HTTP://CYBERNAUCI.EDU.PL/

WIĘCEJ INFORMACJI PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKU

Linki:
------
[1] http://www.cybernauci.edu.pl
[2] http://www.nowoczesnapolska.org.pl