ak tworzyć i udostępniać interaktywne raporty i prezentacje w aplikacji Microsoft Sway?

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Technologia informacyjno - komunikacyjna
Tytuł Jak tworzyć i udostępniać interaktywne raporty i prezentacje w aplikacji Microsoft Sway?
Opis

Warsztaty są realizowane w ramach cyklu szkoleń "Programy Microsoft dla szkół".
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z aplikacją Sway oraz nabycie umiejętności wykorzystania jej funkcjonalnosci do tworzenia raportów i prezentacji. 

Rejestracja na szkolenie - Link

Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia udziela Anna Krawczuk --. e-mail anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji sala 203
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2020-02-05
Adresaci zainteresowani nauczyciele
Organizator/ osoba do kontaktu Anna Krawczuk
Koszt Bezpłatny

Dodana: 30 wrzesień 2019 14:35

Zmodyfikowana: 3 styczeń 2020 11:24