IX Konferencja Metodyczna dla dyrektorów szkół zawodowych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych województwa podlaskiego

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach organizuje IX Konferencję Metodyczną dla dyrektorów szkół zawodowych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych województwa podlaskiego w dniu 20 marca 2018 r. (wtorek) w godzinach 12:00-16:00 na temat „Kształcenie zawodowe szansą i wyzwaniem”.

Miejsce konferencji: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

Celem konferencji jest promowanie współpracy środowisk odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe na poziomie regionalnym.

Serdecznie zapraszamy Państwa Dyrektorów i zainteresowanych Nauczycieli do udziału w konferencji.

Konferencja odbędzie się pod Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Planowany program konferencji:

  1. Otwarcie konferencji oraz przemówienia Gości.
  2. Zmiany w kształceniu zawodowym – Eugeniusz Mróczyński  – KO w Białymstoku
  3. Współpraca PWSZ ze szkołami zawodowymi  – dr Jarosław Kuczyński – prorektor PWSZ w Suwałkach
  4. Dokumentacja programowa w kształceniu zawodowym – Bogdan Kruszakin, przedstawiciel ORE
  5. Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi – Leszek Dec – prezes SSSE, przedstawiciele pracodawców
  6. Dobre praktyki – dyrektorzy szkół zawodowych
  7. Zintegrowany System Kształcenia, KRK, walidacja – Grzegorz Wilczyński, CEN w Suwałkach
  8. Doradztwo zawodowe w systemie kształcenia – Andrzej Staszczyk, CEN w Suwałkach
  9. Dyskusja.

Prosimy o potwierdzenie przybycia.

Kontakt z bezpośrednim organizatorem p. Grzegorzem Wilczyńskim - konsultantem Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach: grzegorz.wilczynski@cen.suwalki.pl, tel. 666875737