Spotkanie z przedsiębiorcami - JMP

W ramach projektu "Innowacje w naszej szkole" o nr RPPD.03.01.02-20-0094/15 zorganizowany został cykl spotkań z przedsiębiorcami. 

Jednym ze spotkań było spotkanie z przedsiębiorcą prowadzone w firmie JMP Wózki Widłowe.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością firmy, poznać zasady funkcjonowania firmy, jej strukturę oraz funkcje poszczególnych działów. Podczas spotkania zorganizowano prezentację floty wózków i innych maszyn występujących w firmie. W części warsztatowej mieli możliwość przyjrzenia się kluczowym procesom w przedsiębiorstwie, sposobom ich budowy i weryfikacji oraz procesowi wdrażania produktów, a również mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami zarządzania firmą, budowaniem portfela klientów.