Aktywne metody nauczania

Forma doskonalenia zajęcia warsztatowe
Obszary edukacyjne Język mniejszości narodowej
Tytuł Aktywne metody nauczania
Opis

Celem warsztatu jest zaprezentowanie wybranych aktywnych metod nauczania oraz przedstawienie sposobow ich zastosowania na zajęciach języka białoruskiego.

Instytucja organizująca Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, tel 85 732 98 67, e-mail cen@cen.bialystok.pl
Miejsce realizacji on-line
Obszar działania hajnowski
Termin rozpoczęcia 2021-04-22
Adresaci nauczyciele języka białoruskiego
Organizator/ osoba do kontaktu Jan Karczewski
Koszt Bezpłatny

Dodana: 12 kwiecień 2021 13:47

Zmodyfikowana: 12 kwiecień 2021 13:47