Nowe możliwości w naszej szkole

"Nowe możliwości w naszej szkole"

W roku 2016-17 w Szkole w Zabielu rozpoczął się projekt pt. „Nowe możliwości w naszej szkole”. Celem tego projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia poprzez realizację zaplanowanych w nim działań. Dzięki realizacji tego projektu powinny zniwelować się główne problemy zdiagnozowane wśród uczniów szkoły a tym samym nie powinien występować spadek jakości kapitału ludzkiego uczniów. Grupę docelową w tym projekcie stanowią uczniowie Szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych szkoły w Zabielu. Uczestnictwo uczniów w zajęciach umożlia podniesienie ich kompetencji kluczowych. Dodatkowym punktem motywacji są wycieczki oraz spotkania uczniów z doradcą zawodowym. Aby powyższe zadania mogły być spełnione zaplanowano uczniom zajęcia których celem jest:

- otrzymanie wsparcia edukacyjnego uczniów

- rozwijanie zainteresowań uczniów

- udział uczniów w kołach zainteresowań

Powyższe zadania realizowane są podczas:

- zajęć wyrównawczych z matematyki

- zajęć wyrównawczych z języka angielskiego

- zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia z matematyki

- zajęc rozwijających zainteresowania z przyrody

- zajęć rozwijających zainteresowania z języka angielskiego

- zajęc rozwijających zainteresowania z geografii

- zajęc rozwijających kompetencje informatyczne

- koła teatralnego

- koła biologiczno chemicznego

- doradztwa edukacyjno - zawodowego

- wycieczek edukacyjnych i rozwijających zainteresowania.

Dzięki powyższemu projektowi szkoła zamierza również doposażyć pracownie szkolne: informatyczną, biologiczno - chemiczną, przyrodniczą oraz matematyczną.

W załącznikach zawarte są materiały do pracy z uczniami.

Załączniki

Dodana: 31 sierpień 2018 09:43

Zmodyfikowana: 23 październik 2018 20:39