Nazwa inicjatywy Nowe spojrzenie na nauczanie – uczenie się
Opis inicjatywy Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół wszystkich etapów edukacyjnych. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z najnowszym spojrzeniem na proces nauczania- uczenia się oraz nowoczesnymi tendencjami w zakresie edukacji. Podczas konferencji odbędą się wystąpienia ogólnopolskich ekspertów w dziedzinie neuronauk i efektywnego nauczania – uczenia się. Spotkanie ma stworzyć okazję do poszerzenia wiedzy uczestników oraz dyskusji na temat skutecznego i przyjaznego uczniom nauczania. Prelegenci: dr Marek Kaczmarzyk - biolog, neurodydaktyk i memetyk. Autor podręczników i programów szkolnych. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania. mgr Małgorzata Taraszkiewicz - neurometodyk, psycholog edukacyjny. Od 2005 r. koordynator Kampanii na rzecz Uczenia się. Twórca i redaktor naczelna e-czasopism: TRENDY uczenie się w XXI wieku, Awangarda w Edukacji, Wielka Zabawa. Projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu: rozwoju osobistego, kreatywności, inteligencji emocjonalnej, neurometodyki i diagnostyki strategii uczenia się. Ekspert w zakresie Teorii Wielorakiej Inteligencji H. Gardnera. Autorka ponad 30 publikacji dla nauczycieli, rodziców i uczniów, m.in. "Atlas efektywnego uczenia się", "Jak wspierać zdolnego ucznia", "Uczenie wielozmysłowe". mgr Marta Brzozowska - pedagog i tutor w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży; Koordynator ogólnopolskiej sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli "Neurodydaktyka w praktyce szkolnej"; trener w programie międzynarodowym Destination Imagination. mgr Marta Czapińska – psycholog społeczny, trener kompetencji kluczowych i konsultant ds. strategii. Szkoleniowiec pracujący zarówno dla sektora prywatnego – szkoląc kadry zarządzające, jak również organizacji pozarządowych – realizując projekty podnoszące poziom kapitału ludzkiego i społecznego oraz sektora publicznego – pełniący przez ostatnie 2 lata funkcję szefowej zespołu strategicznego przy Ministrze Edukacji Narodowej.
Termin 17.05.2016 r.
Instytucja Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
Ulica i numer Plac Kościuszki 2
Kod pocztowy, miasto 18-400 Łomża
Dane kontaktowe. tel. 0862164217
Adres witryny www http://www.odnlomza.pl

Dodana: 11 maj 2016 13:28

Zmodyfikowana: 11 maj 2016 13:28