Renata Piątkowska, Ida Pierelotkin i Zygmunt Miłoszewski gośćmi białostockich szkół

O wydarzeniu

Pisarze zostali zaproszeni do białostockich szkół w ramach 8 edycji projektu czytelniczego „Podlaskie spotkania z pisarzami”. Spotkaniom towarzyszy konkurs "Czy znasz twórczość ...?" - czytelniczy na temat twórczości zaproszonych pisarzy (forma testowa) oraz plastyczny (ilustracja, plakat). Efekty projektu będą prezentowane podczas konferencji podsumowującej obchody MMBS, która odbędzie się w drugiej połowie listopada, w CEN w Białymstoku.

Organizatorzy

  • Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Rada Oddziału w Białymstoku – autor projektu
  • Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku - partner

Sponsorzy

Projekt jest realizowany ze środków finansowych Urzędu Miasta w Białymstoku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Termin

Wrzesień – listopad  2017

Miejsce

Biblioteki szkolne Białegostoku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Strona www projektu  dostępna w Bibservisie Bibliotek Szkolnych Podlasia - http://bp.bialystok.edu.pl/ .

Oprac. Olga Topolewska