Program szkolenia nauczycieli matematyki - Wykorzystanie ICT i platformy e-learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych

Obszar tematyczny Edukacja matematyczna
Typ zasobu Inne
Tytuł Program szkolenia nauczycieli matematyki - Wykorzystanie ICT i platformy e-learningowej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
Etap edukacyjny III etap edukacji
Opis

Prezentowany program szkolenia powstał w ramach projektu innowacyjnego „ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach”.
Adresowany jest do konsultantów i doradców metodycznych matematyki w placówkach doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli matematyki w gimnazjach.
Konsultanci i doradcy metodyczni mogą wykorzystać program szkolenia do organizacji i prowadzenia szkoleń dla nauczycieli zamierzających wykorzystywać ICT i platformy e-learningowe na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Możliwe jest także, aby nauczyciel informatyki w oparciu o ten program przeprowadził szkolenie dla nauczycieli w swojej szkole w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia.

Natomiast nauczyciele matematyki w gimnazjum, posiadający średnie kompetencje informatyczne, mogą wykorzystać program, a szczególnie instrukcje i materiały edukacyjne, do samokształcenia.

Program składa się z kilku części:
- uwagi ogólne,
- ramowy program szkolenia,
- propozycje realizacji treści,
- materiały edukacyjne.

Autor Beata Iwona Muszyńska, Grażyna Mazalewska, Jarosław Cezary Słabiński
Zgłoszone przez Jarosław Cezary Słabiński - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Dodana: 7 grudzień 2015 21:31

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2015 21:31