Programy nauczania

Obszar tematyczny Kształcenie zawodowe
Typ zasobu Inne
Tytuł Programy nauczania
Etap edukacyjny IV etap edukacji
Opis

Strona zawiera informacje dotyczące aktualnych programów nauczania do zawodu.

Na stronie umieszczone są:

  1. Repetytorium przykładowych programów nauczania do zawodu opracowanych po 2012r. – nauczycel może ściągnąć przykładowy program nauczania do nauczanego zawodu o budowie przedmiotowel lub modułowej opracowane do nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach.
  2. Opracowanie przykładowych programów nauczania – w ujęciu tabelarycznym podane są etapy i kroki postepowania przy opracowaniu programu nauczania.
  3. Dostosowanie przykładowych programów nauczania do warunków danej szkoły – podana jest struktura programu nauczania do zawodu z zaznaczeniem elementów tej struktury (na niebiesko), które wymagają dostosowania do warunkłów szkoły.
  4. Bibloteka – publikacja „Program nauczania dla zawodu. Krok po kroku „ ułatwiająca opracowanie autorskiego programu nauczania do zawodu.

Uwaga! Podane programy nauczania do zawodu zostały opracowane na podstawie obowiazującego w czasie opracowywania rozporządzenia - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Obecnie rozporządzenie jest nieobowiązujące, obowiazują zapisy Ustawy o systemie oświaty - Art.3 pkt 13b i 13c oraz Art. 22a.

Zmiana zapisów w prawie odnośnie porogramów nauczania nie spowodowała utraty aktualności opracowabnych przez KOWEZiU programów, ale należy zwrócić uwagę na nazwę programu wynikajacą z aktualnych zapisów w ustawie program nauczania do zawodu (w nieaktualnuym rozporządzeniu – program nauczania dla zawodu).

Autor Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie
Zgłoszone przez Ryszard Kuliński
Adres witryny www http://www.koweziu.edu.pl/ppn

Dodana: 28 listopad 2015 16:36

Zmodyfikowana: 30 marzec 2016 13:48