Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Forma doskonalenia sieć współpracy
Obszary edukacyjne Biblioteki szkolne
Tytuł Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy
Opis

Cele:

  • Integracja środowiska bibliotekarskiego
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy bibliotekarzami
  • Poznawanie nowych metod rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży
  • Zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami

Działania (opis sieci):

Sieć skupia nauczycieli bibliotekarzy, którzy wspólnie rozwiązują problemy, wzajemnie się wspierają, wymieniają się  doświadczeniami, pomysłami, dyskutują, prezentują przykłady dobrej praktyki bibliotekarskiej i wspólnie uczą się w celu podnoszenia efektywności swoich działań. Nauczyciele bibliotekarze  otrzymują wsparcie w formie szkoleń i wykładów, zgodnie z ich aktualnymi potrzebami. Co najmniej 2 razy do roku spotykają się osobiście. Między spotkaniami kontaktują się między sobą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sieć ma charakter otwarty. Wszyscy, którzy nie należą jeszcze do sieci współpracy i samokształcenia, a chcieliby przystąpić do współpracy mogą to zrobić kontaktując się z koordynatorami sieci.

Instytucja organizująca Biblioteka Pedagogiczna w Łomży, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1 18-400 Łomża , tel. 862165099, e-mail: info@bp.lomza.pl, http://www.bp.lomza.pl
Obszar działania
  • zambrowski
  • wysokomazowiecki
  • łomżyński
  • kolneński
  • grajewski
  • m. Łomża
Adresaci nauczyciele bibliotekarze z Łomży i powiatów: łomżyńskiego, grajewskiego, kolneńskiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego
Organizator/ osoba do kontaktu Elwira Kamińska, Małgorzata Wasilewska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 24 luty 2016 16:11

Zmodyfikowana: 24 luty 2016 16:11