facebook

Zajęcia warsztatowe

Dostępne: 99 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostosowanie statutów szkół do zmian wynikających z reformy ustroju szkolnego

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Podstawa programowa jako fundament planowania, organizacji i realizacji zadań szkoły - kontekst prawny i praktyka

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

WDN w szkole - planowanie, organizowanie i dokumentowanie

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy szkół, liderzy WDN wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Ocenianie wewnątrzszkolne jako integralna część systemu dydaktycznego szkoły i realizowanego przez nauczyciela procesu dydaktycznego

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad dokumentacją pracy nauczyciela

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Programowanie bez komputera w edukacji wczesnoszkolnej

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Organizator: Bożenna Kossakowska

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele mianowani

Organizator: Dorota Kozioł

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na mianowanego

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele kontraktowi, opiekunowie stażu

Organizator: Joanna Ewa Szkop

Awans zawodowy nauczyciela stażysty na kontraktowego

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele stażyści, opiekunowie stażu

Organizator: Joanna Ewa Szkop