Zajęcia warsztatowe

Dostępne: 147 wyników ze wszystkich kategorii.

Pragmatyka zawodowa nauczycieli po 1 września - zadania, ocena pracy i awans zawodowy

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Zarządzanie danymi w procesie programowania pracy szkoły - analizowanie danych, wnioskowanie, formułowanie rekomendacji

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Obserwacje zajęć w procesie oceny pracy nauczyciela

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Ocena pracy nauczyciela

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Organizator: Janina Arcimowicz

Wykorzystanie aplikacji Scotiego do nauki programowania

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli

Organizator: Bożenna Kossakowska

Kodowanie na macie- programowanie bez komputera

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Organizator: Bożenna Kossakowska

Jak poprawnie edytować materiały dydaktyczne

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Organizator: Bożenna Kossakowska

Scratch junior w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele edukacji wszesnoszkolnej i przedszkoli

Organizator: Bożenna Kossakowska

Zadania opiekuna stażu nauczyciela w awansie zawodowym

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: opiekunowie stażu w awansie zawodowym nauczycieli

Organizator: Joanna Ewa Szkop