Zajęcia warsztatowe

Dostępne: 77 wyników ze wszystkich kategorii.

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w pracy nauczyciela – warsztat online

Miejsce realizacji: platforma do spotkań grupowych Zoom

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

TIK w edukacji - szkolenie dla uczestników sieci Aktywna tablica

Miejsce realizacji: online platforma Microsoft Teams

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Katarzyna Gagan

Wykorzystanie aplikacji OneNote do prowadzenia interaktywnych lekcji z uczniami - szkolenie dla uczestników sieci Aktywna tablica

Miejsce realizacji: platforma do spotkań on-line Microsoft Teams

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

Tworzenie testów i ankiet w aplikacji Forms - szkolenie on-line w ramach cyklu „Edukacja zdalna z wykorzystaniem aplikacji Microsoft”.

Miejsce realizacji: online platforma Microsoft Teams

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Katarzyna Gagan, Anna Krawczuk

Wykorzystanie aplikacji OneNote do prowadzenia interakcyjnych lekcji z uczniami - warsztaty w ramach cyklu „Edukacja zdalna z wykorzystaniem aplikacji Microsoft”

Miejsce realizacji: online platforma Microsoft Teams

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Anna Krawczuk

Teams jako narzędzie służące pracy zespołowej - warsztaty on-line w ramach cyklu „Edukacja zdalna z wykorzystaniem aplikacji Microsoft”

Miejsce realizacji: online platforma Microsoft Teams

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Organizator: Katarzyna Gagan

Rozwijanie kompetencji matematycznych: jak przestawić uczniów na matematyczne myślenie ?

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym rozpoczynający pracę zawodową

Organizator: Jadwiga Pieczywek

Plan daltoński na lekcji języka obcego

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

Organizator: Adrianna Sierzputowska

Kreatywne gry z tekstem

Miejsce realizacji: Miejski Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem

Adresaci: nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych

Organizator: mgr Dorota Dąbrowska

Kształcenie umiejętności redagowania wypowiedzi argumentacyjnej i twórczej

Miejsce realizacji: CEN w Łomży

Adresaci: nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych

Organizator: mgr Dorota Dąbrowska