Zajęcia warsztatowe

Dostępne: 100 wyników ze wszystkich kategorii.

Tworzenie projektów edukacyjnych metodą webquest

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele różnych typów szkół

Organizator: Bożenna Kossakowska

Projektowanie i analiza algorytmów z wykorzystaniem programu "magiczne bloczki"

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele informatyki różnych typów szkół

Organizator: Bożenna Kossakowska

Programowanie dla dzieci z wykorzystaniem Scotiego

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych

Organizator: Bożenna Kossakowska

Programowanie bez komputera w edukacji wczesnoszkolnej

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Organizator: Bożenna Kossakowska

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele mianowani

Organizator: Dorota Kozioł

Awans zawodowy nauczyciela stażysty na kontraktowego

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele stażyści, opiekunowie stażu

Organizator: Joanna Ewa Szkop

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w środowisku szkolnym

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Organizator: Iwona Puciłowska

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia uczniów

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Organizator: Iwona Puciłowska

Nauczanie o zdrowiu na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Organizator: Iwona Puciłowska

Zastosowanie gier dydaktycznych w nauczaniu pierwszej pomocy

Miejsce realizacji: ODN w Łomży

Adresaci: nauczyciele przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Organizator: Iwona Puciłowska