Nasz projekt

Projekt pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów z terenu Gminy Grajewo”. Wartość projektu to 345 457,15 a dofinansowania 328 184,27.

Projekt dotyczy realizacji zajęć dydaktycznych dla 118 uczniów oraz 15 nauczycieli z Gimnazjum w Danówku.

W ramach projektu zostały wyposażone trzy pracownie: językowa, fizyczna oraz biologiczna. W ramach projektu realizowany jest program stypendialny dla uczniów o najwyższych wynikach w nauce oraz dla ucznia z najwyższym wzrostem średniej. Realizowane są również studia podyplomowe. W ramach projektu wsparciem objęci byli także nauczyciele. Odbyły się dla nich szkolenia z programowania, ECDL-a oraz szkolenie interpersonalne i społeczne.

Główne zajęcia, które są realizowane w ramach projektu to między innymi zajęcia dydaktyczno wyrównawcze, rozwijające zainteresowania uczniów, z wykorzystaniem TIK, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwo edukacyjno-zawodowe w klasach III. Czas trwania projektu to cztery semestry.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Dodana: 11 wrzesień 2019 18:40

Zmodyfikowana: 13 wrzesień 2019 11:42