Nazwa inicjatywy Międzynarodowa Białorusko-Litewsko-Polska Olimpiada Matematyczna
Termin Harmonogram • etap pierwszy: od 15 grudnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku • etap drugi: 20 lutego 2016 roku • etap trzeci: 02 kwietnia 2016 roku
Instytucja Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki
Ulica i numer Ciołkowskiego 1M
Kod pocztowy, miasto 15-245 Białystok
Dane kontaktowe. dr Anna Rybak, email: aniar@ii.uwb.edu.pl
Adres witryny www http://matinf.uwb.edu.pl/pl/ckum.php?s=a

Dodana: 21 grudzień 2015 12:42

Zmodyfikowana: 21 grudzień 2015 12:42