Kształcenie Kompetencji Kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji.

Nasz projekt

Ogłoszenie z dnia 23.10.2018 o zamówieniu - dostawy. Dotyczy dostway mobilnych pracowni komputerowych dla Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży na potrzeby realizacji projektu pn.: "Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji". Numer referencyjny: ŁCRE/RPOWP/K8/2018, BZP: 639818-N-2018.

Dodana: 23 październik 2018 14:50

Zmodyfikowana: 23 październik 2018 14:50