Autyzm - mój świat

Obszar tematyczny Kształcenie specjalne i integracyjne
Typ zasobu Prezentacje
Tytuł Autyzm - mój świat
Etap edukacyjny
  • I etap edukacji
  • II etap edukacji
  • III etap edukacji
  • IV etap edukacji
  • wychowanie przedszkolne
Opis

Autor prezentacji w sposób szczegółowy opisuje zaburzenie rozwojowe jakim jest autyzm. Wskazuje na definicje autyzmu, główne problemy funkcjonowania dzieci z autyzmem, w takich sferach jak: komunikacja, interakcje społeczne oraz ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowań, aktywności, zainteresowań. Odnosi się również do procesów poznawczych, teorii centralnej koherencji oraz teorii autyzmu w funkcjonowaniu dziecka z autyzmem. Prezentacja stanowi cenne źródło informacji dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu, jak również nauczycieli i terapeutów pracującymi z dziećmi z autyzmem.

Autor Janusz Rusaczyk
Zgłoszone przez Katarzyna Gagan

Dodana: 14 styczeń 2021 17:56

Zmodyfikowana: 14 styczeń 2021 17:56