Dodana: 7 październik 2016 10:20

Zmodyfikowana: 7 październik 2016 14:02

Umowa o współpracy CEN w Białymstoku i Fundacji "Technotalenty"

19 września br. Zdzisław Babicz p.o. dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Jolanta Koszelew prezes zarządu  i Adam Walicki wiceprezes zarządu Fundacji „Technotalenty”, podpisali umowę partnerską w zakresie wsparcia osób utalentowanych z północno – wschodniej Polski.  

Poprzez wspieranie rozwoju utalentowanych osób obie placówki chcą przyczynić się do budowy kultury innowacji w północno-wschodniej Polsce. Szczególną uwagę pragną zwrócić na proces wzmacniania zainteresowań i potencjału twórczego uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wzmacnianie kompetencji nauczycieli i dyrekcji szkół.

Nawiązana współpraca będzie obejmowała w szczególności :

  1. Promowanie i wdrażanie systemów wsparcia osób utalentowanych w zakresie nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych.
  2. Tworzenie systemu identyfikacji i rozwoju osób utalentowanych – spośród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  3. Wzmacnianie kompetencji kadry pedagogicznej i dyrekcji szkół w zakresie metodyki pracy z uczniem utalentowanym oraz tworzenie relacji z innowacyjnymi przedsiębiorstwami i uczelniami.
  4. Wspieranie projektów realizowanych przez osoby utalentowane lub jednostki oświatowe realizujące działania na rzecz wzmocnienia zainteresowań i potencjału kreatywności uczniów ze szkół działających na terenie północno-wschodniej Polski.
  5. Rozwój kompetencji przedsiębiorców w zakresie pracy z osobami utalentowanymi, uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  6. Realizację wspólnych przedsięwzięć w partnerstwie z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji projektów o charakterze międzynarodowym.

Oprac. M. Kraszewska