Nie dajmy się zwariować! Współpraca z roszczeniowym rodzicem w szkole ponadgimnazjalnej.

Obszar tematyczny Wychowanie i profilaktyka
Typ zasobu Artykuły
Tytuł Nie dajmy się zwariować! Współpraca z roszczeniowym rodzicem w szkole ponadgimnazjalnej.
Etap edukacyjny IV etap edukacji
Opis

Artykuł powstał w ramach kursu doskonalacego pt.Staję przed rodzicem...- trening umiejętności potrzebnych do współpracy z rodzicami. Szkolenie było między innymi przyczynkiem do dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi ze spotkaniami  z rodzicami uczniów. Prezentowany artykuł może być inspiracją i przyczyną do refleksji nad własnym warsztatem pracy z rodzicami wychowanka/ucznia.

Autor Magdalena Otto
Zgłoszone przez Grażyna Łaniewska

Dodana: 20 listopad 2018 14:09

Zmodyfikowana: 20 listopad 2018 14:09