Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy.

PPE jest efektem realizacji projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn.
„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa”

Partnerzy projektu - jednostki samorządu terytorialnego woj. podlaskiego, (ponad 120 szkół wskazanych przez samorządy)

Szkoły otrzymały:

 • Laptopy dla nauczycieli do prowadzenia dzienników elektronicznych oraz wspomagania dydaktyki
 • Dzienniki elektroniczny
 • Rozkład jazdy autobusów szkolnych

PPE udostępnia:

 • Platformę e-learningowa 4System (opis) (instrukcja użytkownika)
 • WBTExpress – edytor do tworzenia interaktywnych prezentacji z możliwością umieszczania w platformie e-learningowej (opis)

Z narzędzi, nieodpłatnie, mogą korzystać:

 • nauczyciele i uczniowie szkół prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego,
 • instytucje działające na rzecz edukacji w województwie podlaskim, po uzyskaniu akceptacji Urzędu Marszałkowskiego.

  (Jeżeli pracujesz w obszarze edukacji na Podlasiu i jesteś zainteresowany wykorzystaniem narzędzi PPE skontaktuj się z Redakcją PPE)

W PPE dostępne jest Centralne Repozytorium Treści Dydaktycznych (CRTD), administrowane przez ośrodki doskonalenia nauczycieli województwa podlaskiego. CRTD jest dostępne w witrynie internetowej PPE - http://ppe.wrotapodlasia.pl i zawiera:

 • Zasoby edukacyjne
 • Ofertę szkoleniową
 • Inicjatywy edukacyjne Podlasia
 • Bazę teleadresową instytucji edukacyjnych

Chcielibyśmy, aby Podlaska Platforma Edukacyjna była efektem współpracy osób i instytucji działających na terenie Podlasia, a informacje zawarte w CRTD - pełne, aktualne, a przede wszystkim zgodne z Państwa oczekiwaniami oraz potrzebami.

Dlatego prosimy o zgłaszanie propozycji, dzielenie się doświadczeniami oraz przesyłanie (poprzez formularze):

 • Informacji o planowanych i realizowanych inicjatywach na Podlasiu (formularz)
 • Autorskich materiałów dydaktycznych lub informacji o wartościowych zasobach edukacyjnych (formularz). Materiał autorski proszę przesłać jako załącznik na maila do Redakcji PPE
 • Informacji o szkoleniach, kursach, konferencjach, seminariach itp. (formularz)
 • Informacji teleadresowych o instytucjach (uczelniach wyższych, fundacjach, stowarzyszeniach, klubach itp.) działających na rzecz edukacji na Podlasiu (formularz)

Kontakt z zespołem PPE

Redakcja PPE redakcja.ppe@wrotapodlasia.pl

 

 • Regulamin  przystąpienia do PPE
 • Załącznik nr 1- Wykaz samorządów uczestniczących we wdrażaniu PPE
 • Załącznik nr 2- Schematy postępowania w przypadku ubiegania się o udostępnienie narzędzi
 • Wniosek 3A  - Wniosek o założenie konta organizacji na PPE dla organizacji, która jest jednostką organizacyjną samorządu uczestniczącego w PPE
 • Wniosek 3B- Wniosek o założenie konta organizacji na PPE dla organizacji, która nie jest jednostką organizacyjną samorządu uczestniczącego w PPE (strona informacyjna) 
 • Wniosek 3C- Wniosek o założenie konta organizacji na PPE dla organizacji, która nie jest jednostką organizacyjną samorządu uczestniczącego w PPE (platforma e-learningowa PPE)
 • Oświadczenie - do Wniosku nr 3A i 3C (platforma e-learningowa)
 • Oświadczenie- do Wniosku nr 3A i 3B (strona informacyjna www szkoły)