Dodana: 25 kwiecień 2018 23:14

Zmodyfikowana: 8 maj 2018 23:45

Doradztwo zawaodowe -II edycja projektu

Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

w II edycji projektu „Z kluczem w przyszłość”

 

            Od listopada 2017 do kwietnia 2018 roku zostały przeprowadzone  grupowe warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego pn. „Jak przygotować się do zmiany”. Udział w nich brała  młodzież  klas maturalnych, uczestnicząca w zajęciach z II edycji projektu „Z kluczem w przyszłość” . Celem warsztatów było przygotowanie uczniów i uczennic do przejścia przez zmianę związaną  ze zbliżający się zakończeniem nauki w liceum oraz kontynuowaniem dalszej nauki lub podjęciem pracy zawodowej

Młodzież została zapoznana z definicją zmiany, rodzajami zmian, dowiedziała się jakie czynniki sprzyjają wprowadzaniu zmian. Uczniowie i uczennice analizowali  swoją gotowość do podejmowania nowych wyzwań, uświadomiłi sobie w jakim stopniu mają rozwinięte cechy sprzyjające zmianie. Mieli okazję do wzmocnienia poczucie własnej wartości i oswoili się ze zmianą jako naturalnym elementem życia każdego człowieka.

 

 

 Oprócz doradztwa grupowego, indywidualnym  doradztwem edukacyjno-zawodowym w II edycji  projektu została grupa 60 osób, biorących udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i wspomagających  uczniów klas III w przygotowaniu do matury w zakresie rozszerzonym z matematyki, biologii, chemii i geografii,  Rozmowy z doradcą zawodowym odbyły się w terminie od dnia 4.01.2018 do dnia 24.04.2018r.

          Celem indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego było przygotowanie ucznia/uczennicy do świadomego planowania kariery edukacyjno – zawodowej. Przy wsparciu doradcy zawodowego każdy uczestnik/uczestniczka oszacował swój potencjał zawodowy, kompetencje i mocne strony, wiedzę, umiejętności, uświadomili  sobie trudności i obszary do pracy, potrzebę rozwinięcia bądź wzmocnienia cech zawodowych.

Spotkanie z doradcą było okazją do określenia  swoich celów edukacyjno – zawodowych oraz zaplanowania  ścieżki wiodącej do wyznaczonego celu.  Pod okiem doradcy młodzież miała możliwość określenia również ewentualnych  barier (także pod względem płci) na drodze do celu i  sposobów ich pokonywania.

    

Prowadzący: Małgorzata Świstak – doradca zawodowy