Dodana: 26 czerwiec 2017 08:59

Zmodyfikowana: 26 czerwiec 2017 08:59

Zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego

Od lutego do kwietnia 2017 roku zostały przeprowadzone grupowe warsztaty
z zakresu doradztwa zawodowego pn. „Jak przygotować się do zmiany”. Uczestniczyła
w nich młodzież klas maturalnych, uczestnicząca w zajęciach z projektu „Z kluczem
w przyszłość”. Celem warsztatów było przygotowanie uczniów i uczennic do przejścia przez zmianę związaną z zakończeniem nauki w szkole ponadgimnazjalnej i kontynuowaniem dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej.

Młodzież została zapoznana z definicją zmiany i rodzajami zmian, dowiedziała się jakie czynniki sprzyjają wprowadzaniu zmian, analizowała swoją gotowość do podejmowania nowych wyzwań, uświadomiła sobie w jakim stopniu ma rozwinięte cechy sprzyjające zmianie. Ćwiczyła umiejętności w zakresie efektywnego stawiania celów oraz planowania zgodnego z metodą SMART. Poprzez uczestnictwo w warsztatach wzmocniła poczucie własnej wartości i oswoiła się ze zmianą jako naturalnym elementem życia każdego człowieka.

W trakcie zajęć wykorzystano różne metody pracy z grupą. Młodzież pracowała zespołowo przy analizie czynników sprzyjących zmianie, rozwiązywała testy badające gotowość do zmiany oraz indywidualnie formułowała cele zgodnie z metodą SMART. Ponadto zastosowano miniwykład, pogadankę i dyskusję. Metody pracy były urozmaicone, angażowały uczniów do myślenia nad swoimi cechami, planowaniem własnej przyszłości oraz wzmocnieniem poczucia własnej wartości.

Ponadto indywidualnym  doradztwem edukacyjno-zawodowym w I edycji  projektu, w terminie od dnia 11.01.2017 do dnia 27.03.2017r.objęta została grupa 60 osób, biorących udział w zajęciach rozwijających zainteresowania-wspomagających  uczniów klas III w przygotowaniu do matury w zakresie rozszerzonym z matematyki, biologii, chemii i geografii.

Celem indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego było przygotowanie ucznia/uczennicy do świadomego planowania kariery edukacyjno – zawodowej. W związku z tym uczestnik/ uczestniczka przy wsparciu doradcy zawodowego oszacował swój potencjał zawodowy, kompetencje i mocne strony, wiedzę, umiejętności a także sukcesy. Uświadomił sobie trudności i obszary do pracy, potrzebę rozwinięcia bądź wzmocnienia cech zawodowych. W czasie spotkania z doradcą uczestnik/uczestniczka określiła swój cel edukacyjno – zawodowy oraz zaplanował ścieżki wiodące do celu, przeanalizował dostępność wybranej pod kątem potencjału (również pod kątem płci) ścieżki edukacyjno – zawodowej, określił bariery na drodze do celu i  sposoby ich pokonywania.

     Prowadzący: Małgorzata Świstak – doradca zawodowy