Dodana: 19 kwiecień 2017 23:24

Zmodyfikowana: 20 kwiecień 2017 11:09

Działania w projekcie

W każdej z dwóch edycji  zaplanowano  następujące zajęcia dla uczniów:

 dla klas I i/lub II

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki; 
 • zajęcia rozwijające kompetencje  z języka angielskiego;

dla klas III

1) zajęcia wspomagające uczniów w przygotowaniu do matury z matematyki w zakresie podstawowym:

 • zajęcia dydaktyczne; 
 • „noce maturalne”; 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze, wspomagające uczniów w przygotowaniu do matury w zakresie rozszerzonym  z matematyki, z biologii, geografii oraz z fizyki lub chemii, a także zajęcia  rozwijające kompetencje z języka angielskiego;

dla klas I-III - zajęcia rozwijające kompetencje  z języka francuskiego;

Uczniowie z  klas II mogą rozwijać swoje zainteresowania poznawcze poprzez udział 
w projektach naukowo – badawczych:

 • „Poznaję mój świat, czyli bliżej biologii”  dla uczniów realizujących biologię w zakresie rozszerzonym;
 • „Matematyka jest wszędzie” dla uczniów realizujących matematykę oraz informatykę lub fizykę  w zakresie rozszerzonym;
 • Eksperymentujemy ze skałami” dla uczniów realizujących geografię w zakresie rozszerzonym.

 Projekty naukowo-badawcze łączą  zajęcia stacjonarne  w szkole z ofertą edukacyjną zarówno lokalnych, jak i pozamiejscowych  instytucji oraz uczelni wyższych (w każdym z projektów zaplanowano  wyjazdy i wycieczki).

Wszyscy  uczestnicy (z wyłączeniem grup z projektów naukowo-badawczych)  biorą udział  w zajęciach warsztatowych: 

 • rozwijających efektywne techniki uczenia się oraz kreatywne myślenie; 
 • uwrażliwiających na równość szans ze względu na płeć.

Uczestnicy z klas III objęci są  grupowym i/lub  indywidualnym doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Zainteresowani  nauczyciele podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w następujących   zajęciach warsztatowych/ szkoleniach:

 • stosowanie informacji zwrotnej w procesie nauczania;
 • stosowanie metod coachingowych w pracy z uczniem;
 • wykorzystanie e-podręczników i strategii wyprzedzającej, wspomagających proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu:
 • wykorzystanie narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.