Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów

Anna Krawczuk, nauczyciel konsultant
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
Zdjęcie: www.pixabay.com
Opublikowano: 7 listopada 2017 r.

Kompetencje diagnostyczne doradcy zawodowego

  • Katalog zakresów wiedzy, umiejętności i postaw warunkujących profesjonalne i ukierunkowane na dobro ucznia rozpoznanie jego zasobów, które mogą mieć znaczenie w procesie planowania kariery edukacyjnej i zawodowej.
  • Doradca i nauczyciel realizujący zadania diagnostyczne musi mieć wiedzę o przedmiocie diagnozy oraz znać teorie, na podstawie których będzie mógł interpretować pozyskane dane i proponować wsparcie doradcze. 

Cele i obszary rozpoznawania diagnostycznego

  • Perspektywa edukacyjna – związana z realizacją doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych. 
  • Perspektywa problemów sytuacyjnych ucznia – wynikających z indywidualnych losów, deficytów, zasobów i potrzeb jednostki.
  • Perspektywa potrzeb i oczekiwań rynku pracy – ukierunkowana na wzmocnienie szans na znalezienie  i utrzymanie satysfakcjonującej pracy.
  • Perspektywa  procesu doradczego – związana  z planowaniem i realizacją procesu wsparcia doradczego.

Materiał całościowy w prezentacji w załączaniu