Konspekt zajęć z uczniem z zespołem Aspergera

Obszar tematyczny Kształcenie specjalne i integracyjne
Typ zasobu Scenariusze
Tytuł Konspekt zajęć z uczniem z zespołem Aspergera
Etap edukacyjny II etap edukacji
Opis

Temat zajęć: Rozwijanie motywacji do porozumiewania się z innymi ludźmi, komunikowania im swoich potrzeb, a także stanów emocjonalnych i nastroju. 2. Czas realizacji: 45 minut 3.Uczestnik: Uczeń klasy IV, zespół Aspergera. 4.;Cele: ·Rozwijanie umiejętności rozpoznawania, a także nazywania emocji swoich i innych ludzi ·Doskonalenie umiejętności komunikowania się · Ćwiczenie koncentracji uwagi ·;Rozwijanie umiejętności wartościowania zachowań · Rozwijanie umiejętności współpracy z innymi ludźmi Kształtowanie umiejętności właściwego nawiązywania kontaktu z nauczycielem Wzbudzanie wiary we własne siły i wartości ·;Dążenie do wytworzenia pozytywnej więzi emocjonalnej z uczniem 5.;Metody pracy: elementy metody integracji sensorycznej, arteterapia 6.Formy pracy: indywidualna 7. Środki dydaktyczne: woreczki, balon, karty z „buźkami”, karty i zdjęcia z twarzami różnych ludzi, instrumenty, kredki, farby, papier 8. Przebieg zajęć: a) Przywitanie ucznia. b) Uzupełnienie karty z „buźką” polegające na narysowaniu aktualnego samopoczucia(np. buźka uśmiechnięta, smutna, zdenerwowana itp.). c) Rozmowa na temat uczuć: ·Co to są uczucia? · Jakie znasz rodzaje uczuć? ·Czy inni ludzie posiadają uczucia? ·Czy zwracasz uwagę na uczucia innych ludzi? d) Rozpoznawanie i nazywanie uczuć na podstawie kart i zdjęć z twarzami ludzi. e) Zabawy, które pomagają rozładować napięcie: Uczeń wykonuje polecenia nauczyciela: ·podskakuj jak piłeczka ·maszeruj jak robot nadmuchaj balonik ·ulep z papieru kulę i rzuć ją do celu · unieś ciężki worek ·;zatańcz jak baletnica ;wymachuj rękami ·;zrób trzy skłony f) Kończenie zdań: ·;Jestem nieszczęśliwy, gdy……………………………………….. ·Jestem zły, gdy………………………………………………………… Czuję się szczęśliwy, gdy…………………………………………….. ·Boję się, gdy……………………………………………………………….. Cieszę się, gdy……………………………………………………………… ·;Smucę się, gdy…………………………………………………………….. ·Jestem znudzony gdy………………………………………………….. g) Rozmowa nauczyciela z dzieckiem na ta temat: jak można rozładować gniew i złość w sposób bezpieczny dla siebie a także innych ludzi, co można zrobić z nieprzyjemnymi uczuciami. Uczeń podaje swoje propozycje, natomiast nauczyciel dodaje kolejne możliwości i rozwiązania. h) Wygrywanie emocji na instrumentach: uczeń wybiera instrument, który jego zdaniem odda aktualny nastrój i emocje, dostosowuje głośność grania do siły emocji. I)Malowanie emocji: dziecko dowolną techniką tworzy obrazek przedstawiający przeżywane przez siebie aktualnie emocje. j) Zakończenie: uzupełnienie karty z „buźką” , przedstawienie aktualnych emocji i nastroju. k) Pożegnanie ucznia.

Autor Ewa Podgórzak, religia, Szkoła Podstawowa nr1 w Siemiatyczach
Zgłoszone przez Ewa Podgórzak, religia, Szkoła Podstawowa nr1 w Siemiatyczach

Dodana: 16 listopad 2017 10:58

Zmodyfikowana: 27 listopad 2017 22:15