Biblioteki szkolne

Dostępne: 121 wyników ze wszystkich kategorii.

Sprawozdanie z realizacji NPRC w specjalnym wydaniu gazetki szkolnej „Słowo do Słowa”

Autor: Maria Iwona Milewska, Syl­wia Karczewska, Dorota Woińska – Żmujdzin, nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół Budowalno - Geodezyjnych w Białymstoku

Adres witryny www: https://www.cen.bialystok.pl/bibservis/biblioteki-podlasia/wydarzenia?id/920/sprawozdanie-z-realizacji-nprc-w-specjalnym-wydaniu-gazetki-szkolnej-slowo-do-slowa

Typ zasobu: Inne

Sprawozdanie z realizacji NPRC w specjalnym wydaniu gazetki szkolnej „Słowo do Słowa”

Autor: Maria Iwona Milew­ska, Syl­wia Kar­czew­ska, Dorota Woiń­ska – Żmuj­dzin

Adres witryny www: http://www.cen.bialystok.pl/bibservis/?id/920/sprawozdanie-z-realizacji-nprc-w-gazetce-szkolnej-slowo-do-slowa

Typ zasobu: Artykuły

Co czytają trzecioklasiści?

Autor: Lucyna Sele­row­ska, Zespół Szkół w Szu­mo­wie

Adres witryny www: http://www.cen.bialystok.pl/bibservis/biblioteki-podlasia/publikacje?id/832/co-czy-taja-trze-cio-kla-si-sci

Typ zasobu: Artykuły