Dodana: 27 listopad 2018 18:13

Zmodyfikowana: 27 listopad 2018 18:13

Kopiować czy nie? Podstawowe aspekty prawa autorskiego oraz wolnych zasobów wiedzy w pracy nauczyciela - relacja z konferencji

W dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej CEN odbyła się konferencja nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.

Po powitaniu uczestników konferencji przez p. Olgę Topolewską, prelekcję na temat praw autorskich wygłosiła Dorota Niedziela, reprezentująca fundację Legalna Kultura. Prelegenta udzieliła odpowiedzi na pytanie czym jest utwór czyli komu i do czego przysługują prawa autorskie. Omówiła formy i sposoby korzystania  z utworów - umowy, licencje, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Przytoczyła wybrane wyjątki i ograniczenia prawa autorskiego mające znaczenie w działalności bibliotek. Zwróciła uwagę na odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich - czyli co grozi użytkownikowi za korzystanie z utworu, do którego nie ma prawa?

Odpowiadając na pytania  Jakie strony znać ?Z jakich portali warto korzystać? , zaprezentowała wolne zasoby wiedzy udostępnione na portalu Legalnej Kultury. Fundacja prowadzi jedyną w Polsce Bazę Legalnych Źródeł, które udostępniają treści zgodnie z prawem i wolą twórców – „dzięki Bazie łatwo zweryfikować, czy strony internetowe, na których szukamy filmów, muzyki, gier czy książek są bezpieczne i prowadzone zgodnie z prawem”.

Następnie nastąpiło podsumowanie konkursu  na najciekawsze działania z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 2018 i wręczenie statuetki "Librarium Primum". Zwycięzcą konkursu została  biblioteka Szkoły Podstawowej im. Simony Kossak w Białymstoku.  Jury stanowili nauczyciele bibliotekarze z Polski.   

Na zakończenie podsumowano 9. edycję projektu   czytelniczego  "Podlaskie Spotkania z Pisarzami", a następnie uroczyście  rozdano nagrody i wyróżnienia  laureatom  konkursu "Czy znasz twórczość ... ?". 

Konferencji towarzyszyła  wystawa nagrodzonych prac plastycznych w konkursie "Czy znasz twórczość ...? " - ilustracji do książek Agnieszki Frączek, zakładek do książek Barbary Mikulskiej i plakatów promujących twórczość Anny Kamińskiej.

Po przerwie kawowej odbyły się warsztaty prowadzone ponownie przez p. Dorotę Niedziela. Uczestnikami warsztatów  w zdecydowanej większości byli nauczyciele bibliotekarze, stąd padało wiele pytań o stosowanie praw autorskich w bibliotekach szkolnych.  Pytano m.in. o prawa własności do okładki książek i  możliwość zamieszczania zdjęć z wystawami (książek, portretów pisarzy) na stronie www szkoły, jak też o wykorzystanie wizerunku uczniów przy opisywaniu osiągnięć szkolnych.

Prowadząca pokazała miejsca z darmowym dostępem do tekstów literackich - Wolne Lektury. Lektury.gov.pl ,     zachęcała do poszukiwań grafiki na portalu Pixabay, obrazów na portalu Artsandculture oraz materiałów dydaktycznych w aplikacji LearningApps.  

Przede wszystkim odsyłała uczestników do korzystania z Bazy Legalnych Źródeł dostępnej na stronie fundacji Legalna Kultura.

Warsztaty przebiegały w sposób dynamiczny, uczestnicy zadawali mnóstwo pytań, dyskutowali o konkretnych sytuacjach, które miały miejsce w szkołach.  Zasugerowali, aby fundacja opracowała praktyczny poradnik dla placówek oświatowych w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

Olga Topolewska