Podsumowanie projektu

„Ścisłe nauki i dobre chęci – to nas kręci!”

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie realizował projekt pn. „Ścisłe nauki i dobre chęci – to nas kręci!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu - rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wyposażenie uczniów w umiejętności służące podnoszeniu kwalifikacji po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej.

Wsparciem w projekcie zostało objętych 62 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie.

Działania podejmowane w projekcie były zaplanowane i realizowane z myślą o podniesieniu jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSO w Zambrowie oraz z myślą o rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych i języka angielskiego.

Dzięki projektowi, od listopada 2016 roku do kwietnia 2017 roku, zrealizowaliśmy łącznie 682 godziny dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki, fizyki, informatyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego.

 W ramach projektu zorganizowany został wyjazd edukacyjny do Gdańska i Gdyni oraz wizyta w lokalnej firmie fotograficznej.

 Realizacja projektu wzmocniła również bazę dydaktyczną szkoły poprzez doposażenie 5 sal lekcyjnych w projektory, ekrany projekcyjne, tablice interaktywne i komputery.

 Nauczyciele dołożyli starań, aby zajęcia w ramach projektu były pożyteczne, ciekawe, pomocne i prowadzone w miłej atmosferze, a uczestnicy projektu mieli możliwość i szansę na pogłębienie swojej wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności, które przydadzą się im nie tylko na egzaminie maturalnym, ale i w codziennej pracy i w planowaniu przyszłej drogi życiowej.

 Kadra zarządzająca projektem

Monika Androsiuk

Marzanna Anna Słaby

Magdalena Gosiewska 

Dodana: 28 czerwiec 2017 14:44

Zmodyfikowana: 28 czerwiec 2017 14:44