Dodana: 4 lipiec 2017 13:28

Zmodyfikowana: 4 lipiec 2017 13:59

Kolno w zadaniach

Od 1 września 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie realizowany jest projekt „Kolno w zadaniach” współfinansowany ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-20120 Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJERealizacja projektu została zaplanowana do końca czerwca 2017 r. Wartość projektu to 87413,75 zł, w tym wkład własny-5000,00 zł. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Cel projektu to wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe u 102 uczniów (50K, 52M) ze Szkoły Podstawowej Nr1  w Kolnie w okresie od 1.09.2016 do 30.06.2017 r. .

W ramach projektu uczniowie klas IV-VI maja szansę rozwijać swoje zdolności oraz doskonalić umiejętności kluczowe w trakcie następujących zajęć:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki

- warsztaty gier logiczno-matematycznych,

-koło j. angielskiego,

-koło matematyczne,

- koło informatyczne,

- laboratorium przyrodnicze,

- doradztwo edukacyjno-zawodowe

 i wycieczki  edukacyjne do Mlekpol w Grajewie, Olsztyna i Warszawy.

Proponowane zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych przy użyciu aktywizujących metod nauczania i prace grupową. Wykorzystywana jest podczas zajęć infrastruktura miejska (laboratorium na oczyszczalni ścieków, baza straży pożarnej, itp.) oraz wiedza historyczna, geograficzna i przyrodnicza dotycząca Kolna. Cieszy fakt, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie mają szansę na zdobycie nowych wiadomości, doświadczeń i rozwijanie umiejętności.

 

Na zdjęciach:

Zajęcia w stacji uzdatniania wody.

Zajęcia koła matematycznego.

Wycieczka do Olsztyna

Wycieczka do Warszawy

Wyjazd edukacyjny do Mlekpol w Grajewie.

Załączniki