Dodana: 9 marzec 2017 14:43

Zmodyfikowana: 10 marzec 2017 12:22

Sprawozdanie z realizacji projektu

Termin i sponsorzy

Projekt był realizowany w okresie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2016r.,  ze środków finansowych Miasta Białegostoku. W ramach projektu  zaproszono współczesnych pisarzy: Tomasza Szweda (szkoły podstawowe), Annę Łacina (gimnazja) i Michała Książka (szkoły ponadgimnazjalne) oraz dodatkowo i Elżbietę Awramiuk (dla zainteresowanych).

Projket realizowano ze środków finansowych Urzędu Miasta w Białymstoku i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Dane statystyczne

Projekt zakładał realizację następujących działań: przeprowadzenie konkursu czytelniczo – plastycznego na znajomość twórczości ww. zaproszonych pisarzy, organizację spotkań autorskich oraz podsumowanie efektów projektu podczas konferencji. Zorganizowano 10 spotkań autorskich, w których uczestniczyło  łącznie  1357 osób.  W konkursie czytelniczym  uczestniczyło 392 uczestników z 63 szkół, w plastycznym -  386 uczniów z 42 szkół, w tym:

Pozyskano sponsorów nagród dla uczniów biorących udział w konkursie: Urząd Miejski w Białymstoku (Departament  Kultury, Promocji  i Sportu); Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Departament  Edukacji, Sportu i Turystyki); Białostockie Zakłady Graficzne w Białymstoku; Fundacja Sąsiedzi.

Realizatorzy projektu

Olga Topolewska – koordynacja

Rada Oddziału TNBSP w Białymstoku: Elżbieta Janikowska, Lucyna Utrutko, Krystyna Panasko Samczuk, Grażyna Danilczuk, Dorota Jabłońska, Anna Kondracka, Anna Zdanowicz.

Nauczyciele CEN w Białymstoku: Magdalena Kraszewska (współpraca przy koordynacji, grafika),  Jolanta Bakier, Katarzyna Gosk,  Małgorzata Kakareko – Wiszowata,  Elżbieta Korzeniecka (konkurs międzyszkolny czytelniczy).

Szkoły organizujące konkurs czytelniczy i spotkania autorskie:

  • Szkoła Podstawowa Nr 2  w Białymstoku,
  • Szkoła Podstawowa Nr 32 w Białymstoku,
  • Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku,
  • Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Białymstoku, 
  • Publiczne Gimnazjum Nr 18 w Białymstoku, 
  • Gimnazjum w Wasilkowie,
  • IV Liceum Ogólnokształcące  w Białymstoku,
  • IX Liceum Ogólnokształcące  w Białymstoku.

Podsumowanie projektu

Uroczyste podsumowanie efektów projektu, rozdanie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu nastąpiło podczas konferencji „Książka, to dopiero początek …”, która odbyła się 5.12.2016r.  w Centrum Edukacji Nauczycieli w  Białymstoku. Uczestniczyło w niej 177 osób.