Dodana: 9 marzec 2017 13:48

Zmodyfikowana: 10 marzec 2017 09:31

Opis projektu PSzP

Tytuł

Podlaskie Spotkania z Pisarzami. 7 edycja

Cele projektu

 1. Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta Białegostoku  o wizyty znanych i cenionych w świecie literackim autorów.
 2. Promowanie interesujących form dydaktycznych jakimi są spotkania na żywo z pisarzami.
 3. Promocja podlaskich bibliotek szkolnych oraz  ich święta - Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
 4. Integracja środowiska edukacyjnego, współpraca  pomiędzy szkołami – uczniami, dyrektorami, nauczycielami bibliotekarzami.


Adresaci

Nauczyciele i uczniowie wszystkich poziomów nauczania ze szkół województwa podlaskiego

Miejsce realizacji

 • Szkoły wszystkich poziomów edukacyjnych w Białymstoku i woj. podlaskiego.
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Termin realizacji

Sierpień – grudzień 2017 r.

Koordynator

Olga Topolewska - koordynator, Magdalena Kraszewska – współpraca. Informacje szczegółowe o realizatorach w osobnym pliku.

Sposób realizacji

Spotkania  autorskie  z współczesnymi pisarzami odbędą się w bibliotekach szkolnych Białegostoku i powiatu. Po spotkaniu szkoły goszczące autora przygotowują fotoreportaż z przebiegu spotkania.

Będą one  poprzedzane ogłoszeniem konkursu "Czy znasz twórczość ...?" - czytelniczego o zasięgu wojewódzkim na temat twórczości zaproszonych pisarzy oraz plastycznego (m.in. na ilustrację,  plakat).

Efekty projektu są prezentowane podczas konferencji podsumowującej obchody MMBS, która odbywa się w drugiej połowie listopada, w jednej z białostockich szkół lub CEN w Białymstoku.

Harmonogram

W osobnym pliku.

Zasoby 

Projekt  realizowany  ze środków finansowych Urzędu Miasta w Białymstoku.

Poszukiwanie sponsorów  nagród dla uczniów wśród:

 • Wojewoda Podlaski
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Urząd Miasta w Białymstoku
 • Zakłady Graficzne w Białymstoku
 • Fundacja Sąsiedzi

Sposób prezentacji

Podsumowanie projektu (prezentacja multimedialna) oraz uroczyste wręczenie nagród uczestnikom  konkursu podczas konferencji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Ewaluacja

Relacje ze spotkań autorskich przygotowane przez uczniów i  nauczycieli bibliotekarzy.