Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Rafałówce

1. Beneficjentem projektu jest Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o.
2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-RPPD.03.01.02-20-0286/16-00, podpisanej z Instytucją Zarządzającą - Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w dniu 23 maja 2018 r.
3. Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019 r.
4. Zasięg: woj. podlaskie, powiat: białostocki, gmina: Zabłudów.
5. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 uczniów zamieszkujących na terenie powiatu białostockiego.
6. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Rafałówce poprzez realizację zajęć dodatkowych dla 40 os. (26K, 14M), wyposażenie pracowni informatycznej oraz matematyczno-przyrodniczej oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji 10 os. (9K, 1M) – nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Rafałówce do dnia 31.12.2019 r.