Elektroniczne materiały dydaktyczne Akademia Umysłu SP 43

W ramach projektu "Szkoła nowych możliwości" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowane są zajęcia pt.: "Akademia Umysłu". 

Założeniem zajęć jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia/uczennicy, a głównym celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych oraz kształcenie u uczniów/uczennic umiejętności i postawy niezbędnej na rynku pracy. Zakładamy kształtowanie wyobraźni uczniów/uczennic oraz nabycie podstawowych zdolności organizowania własnego warsztatu pracy. Chcemy uczyć samodzielnego myślenia, pragniemy także wyrobić w uczniu/uczennicy nawyk cierpliwości, koncentracji, ale też dociekliwości. Istotnym elementem zajęć jest ćwiczenie kreatywności, pomysłowości, logicznego myślenia.

W celu przybliżenia innym zagadnień, które realizowane są na zajęciach "Akademia Umysłu" przygotowane zostały elektroniczne materiały dydaktyczne tj. zestaw ćwiczeń koncentracji, szybkiego czytania itp. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z niżej załączonymi materiałami.