EKSPERYMENT nr 7-Zajęcia naukowe- MINILABY

EKSPERYMENT nr 7-Zajęcia naukowe- MINILABY

Podczas ostatnich zajęć MINILABÓW realizowanych w ramach projektu „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przeprowadzaliśmy Doświadczenia rozszczepienie światła białego w pryzmacie.

Do wykonania tego doświadczenia potrzebowaliśmy: pryzmat, ekran-kartka a4 białego brystolu, źródło światła białego-latarka z niewielką przesłoną szczelinową (np. kawałek czarnej tektury z wyciętą szczeliną).

Aby przeprowadzić doświadczenie pryzmat należy ustawić na stole i skierować na niego promień światła z latarki. Światło wychodzące z pryzmatu z drugiej strony należy skierować nad biały ekran. Doświadczenie najlepiej przeprowadzić w zaciemnionej klasie.Co pojawia się na ekranie po przepuszczeniu przez pryzmat światła białego?  Jest to tzw. widmo światła widzialnego.