Eksperyment nr 9- zajęcia naukowe MINILABY

EKSPERYMENT nr 9-Zajęcia naukowe- MINILABY

Podczas ostatnich zajęć MINILABÓW realizowanych w ramach projektu „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przeprowadzaliśmy Doświadczenia w terenie dotyczące drzew rosnących w naszym otoczeniu tj. brzozy pospolitej i wpływu działania człowieka w środowisku przyrodniczym.

Do wykonania tego doświadczenia potrzebowaliśmy: atlasów, lup. Musieliśmy obejrzeć dokładnie drzewo, oszacować, ile może mieć lat, przyjrzeć się korze.

Następnie wszystkie nasze obserwacje wpisywaliśmy do przygotowanych kart pracy.  Mierzyliśmy też obwód naszego drzewa.